Stiahni To!

Stiahni si čo sa ti pači

Predaj s.r.o.- Návod v prílohe

Keď si porovnáme ready-made spoločnosť a predaj sro, kúpa a predaj ready-made spoločnosti je v porovnaní s s.r.o., ktorá už určitý čas existovala, podstatne jednoduchšia a rýchlejšia. Nevýhodou pre kupujúceho a výhodou pre predávajúceho je, že takáto ready-made s.r.o. je drahšia.

Výraz ready-made spoločnosť sa používa na označenie firmy, ktorá je účelovo vytvorená na to, aby mohla byť ďalej ponúknutá potenciálnemu klientovi a okamžite predaná s.r.o. Ready-made spoločnosť nemá žiadnu ekonomickú históriu a nikdy nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť.

Medzi jediné dokumenty, ktoré ready-made spoločnosť prakticky má, tak patria predovšetkým len doklady súvisiace s jej založením ako je zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, výpis z obchodného registra, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, potvrdenie o registrácii na daň z príjmov alebo aj daň z pridanej hodnoty a otváracia súvaha spoločnosti zostavená ku dňu jej vzniku.b

Spoločnosť musí byť na predaj pripravená a jej stav ku dňu predaja musí zodpovedať určitým pravidlám. V prípade, že sa predáva iba právnická osoba a nový majiteľ nechce pokračovať v pôvodnej činnosti spoločnosti, tak medzi tieto kritériá patrí napríklad aj nulová výška záväzkov, spoločnosť musí byť platiteľ DPH a pokiaľ je to možné, mala by mať aj čo najkratšiu ekonomickú históriu.

Aby predávaná s.r.o. zodpovedala takýmto kritériám, musí prejsť určitým procesom prípravy a ku všetkým požiadavkám doložiť aj príslušné doklady, napríklad potvrdenia o nezadlženosti od rôznych verejných inštitúcií.

Ready-made spoločnosť má v porovnaní s s.r.o., ktorá nejakú ekonomickú históriu má a už vykonávala podnikateľskú činnosť, mnoho predností. Ready-made s.r.o. žiadnu podnikateľskú činnosť nikdy nevykonávala a vznikla len nedávno. Z týchto dôvodov nemá žiadne záväzky, žiadne pohľadávky, žiadne dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podobne. Veľmi zjednodušene povedané, v prípade s. r. o. súvaha ready-made spoločnosti pozostáva z dvoch položiek vo výške 5 000 eur – základné imanie a peňažné prostriedky.

V účtovníctve ešte môže figurovať nejaký výsledok hospodárenia z dôvodu nákladov súvisiacich s jej založením a vznikom a s tým súvisiace položky. Pri takejto spoločnosti by sa nemali v jej účtovníctve vyskytnúť žiadne významné riziká, ktoré by predaj takejto spoločnosti akýmkoľvek spôsobom obmedzovali, či ho dokonca znemožňovali.

Avšak najväčšou prednosťou ready-made s.r.o. je, že na jej predaj ju nie je potrebné pripravovať, nie je pri nej potrebné preverovať veľa záležitostí a preto je na predaj pripravená okamžite.

Hodnota ready-made spoločnosti s ručením obmedzeným je preto aj omnoho vyššia a ak je aj platiteľom DPH, v takomto stave si veľmi rýchlo nájde svojho nového majiteľa. Ready-made spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) ako platiteľ dane z pridanej hodnoty sa predáva niekedy až za desaťnásobok predajnej ceny rovnakej s.r.o., ktorá platiteľom DPH nie je.

Predávajúci s vysokou pravdepodobnosťou bude z takéhoto predaja s.r.o. profitovať a kupujúci má takmer stopercentnú istotu, že si kupuje firmu bez rizík spojených s jej predchádzajúcou minulosťou.

Ready-made spoločnosti ich zakladatelia nepredávajú preto, že takúto s.r.o. už nepotrebujú alebo sa jej chcú zbaviť, ale preto, že chcú na takomto predaji zarobiť. Preto je ready-made spoločnosť tak obľubovaná, či už medzi predávajúcimi ale aj u potenciálnych zákazníkov, ktorí len veľmi neradi idú do niečoho, kde vidia riziko.

Download príloha!

Escort Bratislava

Páni, ktorí sú pracovne vyťažení alebo osamelí by zaručene radi ocenili spoločnosť nejakej mladej a peknej dámy po svojom boku. Našťastie žijeme v dobe, kde nám služby ponúkajú aj túto možnosť. escort bratislava ponúka ako služby podnikateľom, tak aj služby osamelým mužom. Keďže je to hlavné mesto, ponúk je samozrejme najviac.

Escort služby sú v podstate obdobným prípadom sex, alebo ak chcete erotických služieb s tým rozdielom, že dáma, či dievča, ktoré si klient vyberie mu poskytne akýsi nadštandard. Podnikateľov bez manželiek či partneriek sprevádzajú na firemné večierky, kde sa blysnú ako úžasné spoločníčky, alebo na obchodné rokovania, či služobné cesty. Robia im spoločnosť vo dne a v noci im poskytujú dávku akéhosi relaxu, odreagovania a potešenia. Keďže firemné večierky sú vo veľkých a známych firmách veľmi formálnou záležitosťou, od dámy, ktorú si klient vyberie sa očakáva, že ho bude reprezentovať v tom najlepšom svetle čo sa týka zovňajšku ale aj správania.

Samozrejme má klient možnosť si takúto dámu, ktorá ho bude sprevádzať vziať aj na dovolenku, či hocikam inam, no je to pochopiteľne aj finančne náročnejšie a určené hlavne zámožnejším typom mužov. Nájsť dostupnú slečnu cenovo aj všelijako inak nie je dnes vôbec problém. Po internete je mnoho firiem, ktoré ponúkajú escortné služby pre rôzne typy mužov. Podľa toho sú určené aj služby, ktoré sa pánom dostanú, pretože dievčatá sa rozdeľujú na profesionálky, ktoré si zvyknú brať muži na oficiálne akcie, no a tie, ktoré až toľko skúsenosti nemajú, sú poprípade nové, sú samozrejme aj cenovo dostupnejšie.

Pod pojmom escort služby si možno predstaviť v podstate akúkoľvek erotickú službu, ktorú zákazník očakáva obohatenú o príjemne strávený deň, či týždeň v prítomnosti peknej mladej dámy, ktorá je špeciálne vyškolená na túto prácu. Ak by ste niekedy v budúcnosti, alebo aj teraz mali o službu tohto charakteru záujem, stačí sa pozrieť na zoznam dievčat, ktoré vás môžu sprevádzať.

Zoznam nájdete tu

Televízne vysielanie

Televízne programy voči minulosti nemajú do budúcna takú perspektívu, ako kedysi. Čo sa týka vybavenia techniky a prostriedkov na spracovanie a výrobu videa, stále sa čoraz viac modernizujú, prechádza sa na HD vysielanie a televízne programy si stále držia svoju sledovanosť aj napriek obrovskému rozvoju internetových informácií. No tv program nie je to, čo býval.

Ešte stále si vieme nájsť čas na sadnutie si pred televíziu a radšej si pozrieme film, aj keď vieme, že bude obsahovať obrovský počet reklám, akoby sme ho mali pozerať zo záznamu, prípadne z DVDčka. Je to zaužívaný rituál ktorý zatiaľ nemizne.

Televízne programy sú presýtené reklamami, ktoré veľkej časti ľudí píli nervy, no paradoxne sa im ich nechce prepínať, pretože na ďalšom programe ide reklama tiež. Tým pádom ich pozerajú či chcú, alebo nechcú. Do budúcna však vysielanosť a trvanie televízie nie je vôbec istá, pretože internetový svet je čoraz viac naplnený informáciami a videami, ktoré nájdeme aj v televízii a dokonca oveľa viac vecí, ktoré nie sú cenzúrované a internet máme teraz okrem notebookov aj na mobiloch, či tabletoch.

Takto sa budúcnosť pre televíziu nečrtá príliš jasno. Doba kráča dopredu, modernizácia sa ženie vped a nie vzad a televízne programy skôr či neskôr nahradí internet. Už teraz je veľa ľudí, ktorí odsudzujú televízne vysielanie hlavne kvôli nedôvernosti informácií, cenzúre a zamlčovaní faktov.

Všetko ostatné si vieme vyhľadať, či už vo video alebo písanej forme na internete. Televízia prezentuje informácie tak, že diváci uveria tomu, že niečo čo uvidia v tú a tú hodinu bude niečo hodnoverné, alebo hodnotné a nakoniec to bude niečo polopravdivé alebo zavádzajúce. Úroveň vysielania sa znižuje a prieskumy sa už nerobia tak často, hlavne medzi ľudmi, na zistenie toho čo chcú a čo nechcú vidieť.

Počas denného vysielania sú vysielané programy plné násilia a agresie, ktoré vidia deti a takýmto spôsobom sa dieťa ovplyvňuje negatívnejšie oveľa viac, akoby niečo také nevidelo, prípadne by sa to vysielalo až v nočnom vysielacom čase.